Abb. 7 wo ist Europa?, 2007, Kohle auf Leinen, 105 x 95 cm